Comments Off on Att utvecklas

Att utvecklas

Oberoende av vad en människa utövar är det alltid roligt att utvecklas och lägga märke till framstegen som görs. Jag tycker mitt kunnande i luffarslöjd inte enbart trampar på stället och är ganska nöjd med mina framsteg.

In: Blog, iPhone, Photo   |   Tags: , , ,