Comments Off on A breakfast eaten…

A breakfast eaten…

En uppäten frukost är inte tillnärmelsevis lika attraktiv som en orörd.

In: Blog, iPhone, Photo   |   Tags: , , ,

Dagens frukost: Avo-man!

20110923-073553.jpg

In: Blog, iPhone   |   Tags: , , , ,