Comments Off on A breakfast eaten…

A breakfast eaten…

En uppäten frukost är inte tillnärmelsevis lika attraktiv som en orörd.

In: Blog, iPhone, Photo Tags: , , ,

Comments